- 15 (410) 13.04.2007

 • 49 . .
 • 3 . .
 • 3 620
 • -
 • -
 • 5


 • , .
 • ""


 • , " ". .
 • 150 " "
 • 5,7 .
 • 335,5
 • 10

 • HYUNDAI
  , Hyundai Motor.